Hygieniapassi

Suomen elintarvikelain mukaan hygieniapassi tarvitaan, mikäli työntekijä käsittelee työssään pakkaamattomia ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniapassi tarvitaan, mikä työskennellään esim. kahvilassa, ravintolassa, suurkeittiössä, kioskissa, pikaruokaravintolassa, elintarvikemyymälässä, päiväkodissa tai elintarvikkeita valmistavassa tehtaassa.

Hygieniapassi tulee hankkia viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn aloittamisesta. Kolmeen kuukauteen lasketaan taannehtivasti myös aiemmat elintarvikealan työt, joissa hygieniapassia on edellytetty.

Etsi seuraava sinulle sopiva testiajankohta ja ilmoittaudu testiin! 

Hygieniapassi.fi tarjoaa testejä viikoittain koko Suomen alueella suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Valikoimassamme on myös testejä käännetyillä kielillä, kuten espanjaksi, kiinaksi, thaiksi, turkiksi, venäjäksi ja viroksi. Voimme järjestää ryhmille myös omia testitilaisuuksia sekä koulutusta etukäteen sovitussa paikassa Suomessa.

Näin valmistaudut testiin

Hygieniapassitestin kysymykset ovat sanallisia kysymyksiä hygieniapassikokeessa. Koe sisältää neljäkymmentä väittämää johon voit vastata vaihtoehdoilla "oikein" tai "väärin".

Suosittelemme tutustumaan huolellisesti alla lueteltuihin osa-alueisiin sekä elintarvikealan sanastoon ja termeihin ennen kokeen suorittamista. Myymme hyödyllistä hygieniakirjallisuutta, mm. suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, espanjaksi, kiinaksi, turkiksi, venäjäksi ja viroksi. Katso tuotteet Hygieniapassi.fi:n verkkokaupasta!

Testin osa-alueet ovat

1. Mikrobiologian perusteet sekä elintarvikkeiden saastuminen
2. Ruokamyrkytykset
3. Hygieeniset työskentelytavat
4. Henkilökohtainen hygienia
5. Puhtaanapito
6. Omavalvonta
7. Lainsäädäntö, viranomaiset

Ennen testiä

Saavu testitilaisuuteen ajoissa, viimeistään 15 minuuttia ennen testin alkua. Mikäli myöhästyt testin aloituksesta, voit osallistua testiin vielä ennen minimitestiajan sulkeutumista, joka on 20 minuuttia testin aloituksesta.

Ota mukaan voimassaoleva, virallinen henkilötodistus. Opiskelija-alennuksen saamiseksi sinun tulee näyttää myös voimassaoleva opiskelijakortti.

Hyväksytyt henkilöllisyystodistukset

 • Suomalaiset dokumentit: suomalainen kuvallinen henkilöllisyystodistus, passi, ajokortti (myös mopokortti)
 • Ulkomaan virallinen passi
 • Muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja
 • Poliisin tai rajavartiolaitoksen antama leimallinen asiakirja, joka todistaa passin olevan viranomaisen hallussa. Asiakirjassa tulee olla kopio passista.
 • Seuraavissa maissa myönnetty virallinen henkilökortti: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tsekki, Unkari, Viro.

Henkilöllisyyden todistamiseen eivät kelpaa mm.

 • Vanhentunut ajokortti, passi, henkilötodistus
 • Kuvallinen Suomen Kela-kortti
 • Suomen sotilaspassi
 • Oleskelulupakortti (ilman passia)
 • Vastaanottokeskuksen asiakaskortti
 • Passin, henkilötodistuksen ym. muun dokumentin kopiot
 • Henkilöllisyystodistukset, joista puuttuu koko nimi, koko sosiaaliturvatunnus, tai jonka valokuva on helppo vaihtaa

Tietoa testistä

Hygieniapassikysymykset ovat sanallisia kysymyksiä hygieniapassikokeessa. Testi koostuu 40 oikein / väärin -väittämästä. Testiin osallistuja merkitsee rastin (X) "oikein" tai "väärin" -ruutuun sen mukaan, onko hän samaa vai eri mieltä väittämän kanssa. Mikäli vastausta muutetaan, tulee ensimmäinen vastaus peittää selkeästi ja merkitä rasti oikean vastauksen kohdalle. Testin läpäisee 34:llä tai suuremmalla pistemäärällä. 

Normaalissa testissä (kielet suomi tai ruotsi) on 45 minuuttia aikaa vastata väittämiin ja testistä saa poistua aikaisintaan 20 minuutin kuluttua testin alkamisesta. Erityistilannetestin testiaika on rajaton ja testistä saa poistua aikaisintaan 20 minuutin kuluttua testin alkamisesta.

Vastaamiseen käytetään sinimusteista kuulakärkikynää, jolla voidaan varmistaa testitulosten pysyvyys ja arkistointikelpoisuus. Testilomakkeeseen täytetään tekstaten tai tikkukirjaimilla vastaajan etu- ja sukunimi sekä syntymäaika selkeästi. Edellämainitut nämä tulevat näkyviin sekä todistukseen että hygieniapassiin.

Vastaamisen tulee tapahtua täysin itsenäisesti ja kirjallisesti. Vastauksien etsiminen tai katsominen muilta sekä muistiinpanojen, opiskelumateriaalin tai muiden apuvälineiden käyttö on kielletty.

Puhuminen, lisäselitykset tai kysymykset testin aikana ovat kiellettyjä, joten mikäli kysyttävää tulee muistathan esittää kaikki kysymykset ennen testin alkua. Ohjeiden noudattamatta jättäminen on peruste testin hylkäämiseen ja testattavan poistamiseen testitilasta.

Testin jälkeen

Passin ja todistuksen painatus, käsittely ja postitus vie noin 2-4 viikkoa. Virallinen hygieniapassikortti näyttää tältä. Saat väliaikaisen todistuksen sähköpostiisi, mikäli testisi on hyväksytty. 

Mikäli et läpäissyt testiä, voit ilmoittautua Hygieniapassi.fi -tunnuksiasi käyttäen uuteen testiin. Uusintakoe on ensimmäistä koetta edullisempi. Tarkista hinnat ja testiajankohdat ilmoittautumissivulta.

 

Todistuksen myöntäminen tutkintotodistuksen perusteella

Osaamistodistuksen voi saada ilman osaamistestin suorittamista Suomessa suoritetun elintarvikealan tutkinnon tai koulutuksen perusteella. Lue lisää!

 

Tilaa osaamistestaaja luoksesi

Mikäli testattavia on useita tai avoimeen testitilaisuuteen osallistuminen ei jostain syystä ole mahdollista, osaamistestaaja voi tulla myös asiakkaan osoittamaan testipaikkaan, jonka osaamistestaaja hyväksyy testitilanteeseen soveltuvaksi. Lue lisää!

 

 

 

 

 

 

 


 

>